Dụng cụ kiểm tra độ bám dính màng sơn BEVS 2202

Dụng cụ kiểm tra độ bám dính màng sơn BEVS 2202 Trung Quốc (Cross hatch Cutter)
lưỡi dao, kính lúp, cọ quét, băng keo chuyên dụng. Với số khoảng cách cắt khác nhau của lưỡi dao thay đổi từ 1; 1.5; 2; 3. Số lưỡi dao lựa chọn là 6 hoặc 11 dùng để cắt mẫu. Độ dày của lớp phủ từ 0 đến 250mm.