Thiết bị đo độ bóng góc 60 – MG6-F1 Trung Quốc

Thiết bị đo độ bóng góc 60 – MG6-F1 Trung Quốc (máy đo độ bóng, glossmeter) Thang đo độ bóng: 0.0~199.9 GU Độ chính xác: ±1.2 GU Diện tích khe đo mẫu: 20 x 10 mm2 Máy đo độ bóng được sử dụng để đo độ bóng của tất cả các bề mặt vật liệu như sơn, mực in, gỗ, vecni, sima…