Product added!

Thiết bị kiểm tra độ bóng sơn, lớp phủ 3 góc Anh Quốc

Thiết bị kiểm tra độ bóng sơn, lớp phủ Novo Gloss Trio, hãng Rhopoint (Anh Quốc) có thể đo cùng lúc 3 góc đo 20/60/85° tương ứng với độ bóng cao/ độ bóng trung bình/ độ bóng thấp.

 

Browse Wishlist