Thiết bị kiểm tra độ nhớt DVE hiển thị số (Viscometers)

Thiết bị kiểm tra độ nhớt DVE hiển thị số (Viscometers; máy đo độ nhớt) dùng để đo độ nhớt: độ nhớt của mẫu dung môi, độ nhớt sơn, mực in, dầu ăn, sữa tươi…kem,sơn phủ , keo dính, keo MDF, mạch – nhựa đường, hắc ín, bột chét tường, chocolate, Epoxy, rỉ đường….