Bút đo pH cho sơn, bút đo pH mẫu lỏng, mẫu bột, giấy, màng film

Bút đo pH cho sơn, bút đo pH mẫu lỏng, mẫu bột, giấy, màng film Khoảng đo: 0 đến 14 pH
Độ phân giải: 0.1 pH, Hiệu chuẩn: 2,3 , 5 điểm tùy model; Thiết kế gọn nhẹ, dễ mang theo khi đi hiên trường