Máy đo màu NH310 dạng cầm tay Trung Quốc (colorimeter)

Máy đo màu NH310 dạng cầm tay Trung Quốc (color meter) loại máy cầm tay giúp người dùng đo lường chính xác màu sắc, so sánh màu sắc giữa mẫu và chuẩn,… nhờ vào khả năng xác định các giá trị của màu sắc theo các hệ màu Lab, XYZ, RGB, uv, CH,…