Thiết bị so màu Trung Quốc (color light box)

Thiết bị so màu: sử dụng bóng đèn so màu tiêu chuẩn của Phillip giả lập thành các loại ánh sáng khác nhau nhằm đánh giá khách quan sự khác biệt màu sắc trên sản phẩm mà mắt thường khó phân biệt, để giảm các lỗi đánh giá khi thực hiện tương phản màu sắc.