Thiết bị kiểm tra thời gian khô của sơn BEVS1815 Trung Quốc

Thiết bị kiểm tra thời gian khô của sơn BEVS1815 Trung Quốc được dùng kiểm tra thời gian khô của sơn và các loại vật liệu phủ khác. Tiêu chuẩn ASTM D5895