Cốc đo tỷ trọng sơn, mực in Trung Quốc BEVS – Specific gravity cup

Cốc đo tỷ trọng sơn, mực in Trung Quốc BEVS – Specific gravity cup được sản xuất theo tiêu chuẩn BS 3900 A19, ISO 2811, DIN 53217, ASTM 1475. Độ chính xác của cốc đo tỷ trọng khi đo là 0.2% trong điều kiện nhiệt độ phòng là 15-25oC. Vật liệu là cốc nhôm hoặc thép không rỉ