Thiết bị kiểm độ mịn sơn tự động Bevs 3168 (Automated Particle Analyzer)

Thiết bị kiểm độ mịn sơn tự động Bevs 3168 giúp đo độ mịn sơn nhanh chóng, hạn chế được sai sót khi tiến hành thao tác bằng dụng cụ đo. Thang đo: 0-200μm; độ chính xác: ±5%. Kết quả phân tích nhanh, hình ảnh có trong 5s. Dữ liệu so sánh lớn. Tiêu chuẩn: ISO 1524