Tag Archives: hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo độ cứng sơn BEVS 1301

Cách sử dụng dụng cụ đo độ cứng sơn BEVS 1301

CÁCH SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO ĐỘ CỨNG SƠN BEVS 1301 Cách sử dụng dụng cụ đo độ cứng sơn BEVS 1301 Chuẩn bị Mẫu test Kích thước mẫu kiểm tra: 150 x 100 x 20 mm Số lượng mẫu: 1÷3 mẫu Thiết bị và dụng cụ:  Dụng cụ đo độ cứng sơn, Bút chì […]