Tag Archives: vai tro cua do bong trong son

Vai trò của độ bóng và ảnh hưởng của độ bóng lên sơn, lớp phủ

VAI TRÒ CỦA ĐỘ BÓNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ BÓNG ĐẾN SƠN, LỚP PHỦ Vai trò của độ bóng và ảnh hưởng của độ bóng lên sơn, lớp phủ Khái niệm độ bóng? Độ bóng là độ phản quang của bề mặt tiếp xúc với ánh sáng.  Nguyên tắc đo lường độ bóng: độ […]