Dụng cụ đo độ bám dính sơn BEVS 2203 (Multi hatch Gauge)

Dụng cụ đo độ bám dính sơn BEVS 2203 (Multi hatch Gauge) cho phép người dùng có thể kiểm tra được các chỉ tiêu:Đo độ bám dính sơn; Đo độ dày lớp sơn; Đo các cạnh gồ ghề của góc nhọn; Thước đo; Tiêu chuẩn: được sản xuất theo tiêu chuẩn BS3962-6